Control Ceramics Energy per a Exagres

Exagres és un referent en la indústria ceràmica d’extrusió, i recentment ha ampliat el seu sistema MES Control Ceramics a la principal planta de producció amb la integració del mòdul Energy. Aquesta incorporació permet registrar els valors energètics dels equips de més consum de la fàbrica, amb l’objectiu de monitoritzar-ne el funcionament, realitzar anàlisis de talls i microtalls de subministrament, i visualitzar la informació de manera gràfica. A més, es pretén generar alarmes i obtenir costos energètics associats a les ordres de producció de manera eficient.

Estudi previ i instal·lació

La implementació del sistema Control Ceramics Energy va començar amb un estudi exhaustiu al costat del client per determinar les màquines a monitoritzar i els elements necessaris per obtenir consums delectricitat i gas de manera precisa. Aquesta anàlisi va incloure la selecció i la instal·lació d’analitzadors de xarxa, adequació de la infraestructura elèctrica i de comunicacions, i la configuració dels equips necessaris.

Característiques del sistema Control Ceramics Energy

Visualització en temps real

El sistema proporciona un sinòptic de la planta que permet visualitzar els consums energètics de les màquines a temps real.
Els usuaris poden utilitzar gràfics personalitzats i informes per comparar qualsevol valor mesurat pels analitzadors de xarxa estratègicament instal·lats a la planta.

Anàlisi de consum energètic

Mitjançant un arbre de repartiment de potència, els usuaris poden analitzar gràficament el consum de diferents seccions de producció, tant en termes delectricitat com de gas.
L’eina facilita la identificació de les àrees amb més consums, permetent prendre decisions informades per a l’optimització energètica.

Qualitat del subministrament elèctric

S’ha instal·lat un analitzador de xarxa avançat al centre de transformació principal de la planta, permetent monitoritzar la qualitat del subministrament elèctric.
Els usuaris poden detectar talls de subministrament, sobretensions, microtalls, i generar informes detallats per prendre decisions correctives.

Costos energètics associats a la producció

El sistema permet obtenir dades detallades de consums energètics i els seus costos (kWh/€), imputant-los a les ordres de producció.
Els informes generats proporcionen una anàlisi detallada del consum i cost de cada ordre de fabricació, línia de producció o màquina, facilitant la presa de decisions estratègiques.

Sistema avançat d’alarmes

El sistema inclou la configuració dalarmes avançades per a qualsevol valor monitoritzat.
Els usuaris poden rebre avisos en temps real davant de situacions crítiques, com un elevat consum de gas, reduint significativament el temps de reacció davant avaries.

Amb la implementació del mòdul Energy, el client ha aconseguit el monitoratge precís i en temps real, permetent la supervisió constant del consum energètic i optimitzant l’eficiència operativa.

  • Newsletter

Subscriu-te a la nostra Newsletter mensual a Linkedin