Control de la Sílice Cristalina Respirable

SCR Control és un sistema d’Indústria 4.0 que permet la monitorització de la pols en suspensió, per al seu torn registrar la concentració de Sílice Cristalina respirable en base a una estimació usant com a valors de referència els mesuraments reglamentaris realitzats per la companyia de prevenció de riscos laborals .

SCR Control

Es tracta d’un producte creat per a qualsevol indústria que en el seu procés de fabricació utilitzi i necessiti controlar els nivells de Sílice Cristalina Respirable a l’ambient.

SCR Control es compon d’equips per al mesurament de pols en suspensió (punts de mesura), i una aplicació informàtica que s’encarrega de monitoritzar els valors de PM1, PM2,5, PM4 i PM10 a una base de dades.

És un sistema plug and play. La pàgina web permet fer el seguiment de manera ininterrompuda de la SCR d’una manera realment senzilla.

Característiques tècniques

Control precís de partícules contaminants per al medi ambient

Detector de partícules amb dispersió de llum basada en làser, totalment calibrat amb sortides pm1, pm2,5, pm4 i pm10.

Autoneteja automàtica amb freqüència programable des de la pàgina web.

Rang de temperatura d’operació de -10 ° C a 60 ° C

Balisa lluminosa per avisar de situacions anòmales fàcilment configurable des de la pàgina web.

Eina imprescindible per al departament de prevenció, per fer un seguiment 365 dies a l'any dels nivells de SCR als diferents llocs de treball.

Permet la visualització de la informació de manera gràfica.

Enviament d'alarmes per correu electrònic i/o per Telegram.

Sol·licita
una demo

Et mostrem com funciona amb
una demo real d'una fàbrica