Indústria 4.0

Estem especialitzats
en sistemes de controls
de producció per a la
indústria 4.0

El sistema de control de producció permet la captura automàtica de dades de producció mitjançant el comptatge de les peces produïdes als diferents punts de la línia de fabricació, identificant les zones més problemàtiques i millorant la planificació de la producció.

Sistema de control de producció per a la indústria 4.0: optimització mitjançant captura automàtica de dades.

Avui dia, gràcies a la Indústria 4.0 les empreses s’enfronten de manera ben diferent a la fabricació dels seus productes. Els sistemes de control industrial s’han convertit en eines essencials per a l’optimització de tots els processos, amb una alta eficiència i determinants per a la presa de decisions.

Concepte de la indústria 4.0

 
La indústria 4.0 fa referència a la quarta revolució industrial, on la tecnologia digital, la connectivitat i l’automatització s’integren de manera holística en els processos de producció. Aquesta transformació permet la creació de “fàbriques intel·ligents”, on els sistemes ciberfísics i l’analítica avançada es combinen per millorar l’eficiència, la qualitat i la flexibilitat de la producció.

Funcionament del sistema de control de producció

 
El sistema de control de producció es converteix en una eina decisiva per aprofitar les oportunitats que ofereix la indústria 4.0. El sistema està dissenyat per capturar i analitzar dades de producció en temps real al llarg de tota la línia de producció. Això s’aconsegueix mitjançant la implementacióde tecnologies ubicades en punts clau de cadascuna de les línies .

Captura Automàtica de Dades

Un dels pilars fonamentals del sistema de control és la captura automàtica de dades. Això vol dir que, en lloc de dependre de registres manuals i propensos a errors, el sistema recopila automàticament informació sobre la producció. Un dels mètodes utilitzats és el comptatge de peces produïdes a diversos punts de la línia. Cada vegada que una peça completa el procés en una etapa de la línia, un sensor registra automàticament aquesta acció.

Anàlisi de Dades per Identificar Problemes i Oportunitats

Quan les dades de producció es capturen i emmagatzemen, el programari els processa i analitza en temps real. Això permet identificar anomalies en el procés de producció. L’anàlisi de dades revela les zones més problemàtiques de la línia de fabricació, on poden passar colls d’ampolla, retards o altres problemes. Aquesta informació és crucial per a la presa de decisions informades i la implementació de millores.

Concepte de la indústria 4.0

La indústria 4.0 fa referència a la quarta revolució industrial, on la tecnologia digital, la connectivitat i l’automatització s’integren de manera holística en els processos de producció. Aquesta transformació permet la creació de “fàbriques intel·ligents”, on els sistemes ciberfísics i l’analítica avançada es combinen per millorar l’eficiència, la qualitat i la flexibilitat de la producció.

Funcionament del sistema de control de producció

El sistema de control de producció es converteix en una eina decisiva per aprofitar les oportunitats que ofereix la indústria 4.0. El sistema està dissenyat per capturar i analitzar dades de producció en temps real al llarg de tota la línia de producció. Això s’aconsegueix mitjançant la implementacióde tecnologies ubicades en punts clau de cadascuna de les línies .

Captura Automàtica de Dades

Un dels pilars fonamentals del sistema de control és la captura automàtica de dades. Això vol dir que, en lloc de dependre de registres manuals i propensos a errors, el sistema recopila automàticament informació sobre la producció. Un dels mètodes utilitzats és el comptatge de peces produïdes a diversos punts de la línia. Cada vegada que una peça completa el procés en una etapa de la línia, un sensor registra automàticament aquesta acció.

Anàlisi de Dades per Identificar Problemes i Oportunitats

Quan les dades de producció es capturen i emmagatzemen, el programari els processa i analitza en temps real. Això permet identificar anomalies en el procés de producció. L’anàlisi de dades revela les zones més problemàtiques de la línia de fabricació, on poden passar colls d’ampolla, retards o altres problemes. Aquesta informació és crucial per a la presa de decisions informades i la implementació de millores

Millora de la Planificació
de la Producció

Amb una comprensió més profunda dels patrons de producció i les àrees de risc, el sistema de control de producció permet una planificació més acurada i eficient.

Les dades en temps real proporcionen una visió actualitzada del rendiment de la línia de fabricació, cosa que facilita la presa de decisions sobre ajustaments en la producció per evitar interrupcions i optimitzar els recursos disponibles.

Millora de la Planificació
de la Producció

Amb una comprensió més profunda dels patrons de producció i les àrees de risc, el sistema de control de producció permet una planificació més acurada i eficient.

Les dades en temps real proporcionen una visió actualitzada del rendiment de la línia de fabricació, cosa que facilita la presa de decisions sobre ajustaments en la producció per evitar interrupcions i optimitzar els recursos disponibles.

Beneficis clau

Eficiència Millorada:

La captura automàtica de dades i lanàlisi en temps real permeten una resposta ràpida als problemes de producció i loptimització dels fluxos de treball.

Reducció de Temps d’Inactivitat:

La detecció primerenca de problemes a la línia de producció redueix els temps d’inactivitat no planificats.

Major Qualitat del Producte:

La identificació i la correcció ràpida de problemes condueix a una millora en la qualitat del producte final.

Optimització de Recursos:

La planificació més precisa condueix a un ús més eficient de
els recursos, com a mà dobra i materials.

Sol·licita
una demo

Et mostrem com funciona amb
una demo real d'una fàbrica