Monitorització energètica per a la indústria ceràmica

Control Ceramics Energy redefineix la gestió i monitorització energètica a la indústria ceràmica. Aquest sistema avançat proporciona una anàlisi exhaustiva del consum energètic a nivell de màquina, integrant la darrera tecnologia i adaptant-se a les particularitats de cada fàbrica.

Característiques i funcionalitats

Adaptació i Personalització

Cada fàbrica és única. Per això, Energy es dissenya a mida, aprofitant equips de mesura existents i integrant nous dispositius per a una recopilació de dades precisa i fiable.

Anàlisi precisa amb analitzadors de xarxa

Els analitzadors de xarxa en capçalera són claus per obtenir dades fiables sobre la xarxa elèctrica, permetent identificar patrons de consum i optimitzar l’eficiència energètica.

Mesuraments estandarditzats amb ERM

Les estacions de recollida de mesures (ERM) proporcionen mesuraments estandarditzats, fonamentals per a una gestió energètica eficient i fiable.

Monitorització integral

A més de l’electricitat, el sistema monitoritza altres consums com el gas, l’aire comprimit i l’aigua, oferint una visió holística de la gestió energètica.

Beneficis clau per a diferents responsables

Manteniment i producció

  • Anticipació de solucions mitjançant l’anàlisi detallada de l’estat de les màquines.
  • Seguiment de consums energètics per a una gestió eficient i reducció de costos.

Contractació d’energia

  • Seguiment precís del consum per a una gestió efectiva dels contractes energètics.

Gerència

  • Informació actualitzada per a la presa de decisions estratègiques i optimització de leficiència.

Influència directa en la producció

Sistema d’alarmes integrat

Redueix significativament el temps de reacció davant d’avaries, minimitzant el temps d’inactivitat i optimitzant la producció.

Planificació energètica efectiva

Identificació d’àrees de millora per optimitzar l’ús de l’energia i millorar-ne l’eficiència energètica.

Digitalització i eliminació del paper

Automatització en l’adquisició de dades de consums energètics, facilitant la gestió i l’anàlisi en temps real.

Integració amb el mòdul de producció

Costos energètics per ordre de producció, format i model
Avaluació detallada de limpacte energètic per a una gestió eficient i estratègica.

Robustesa i versatilitat

Un sistema capaç de gestionar grans volums de dades i adaptar-se a les necessitats específiques de cada fàbrica.

Sistema obert i ampliable

Facilitat dintegració amb altres solucions i sistemes existents per a una personalització i aprofitament màxim.

Aplicació web intuïtiva i en temps real

Una plataforma fàcil d’usar per a l’anàlisi i la visualització de dades energètiques, permetent una presa de decisions àgil i basada en informació actualitzada.

Estalvi energètic i sostenibilitat

Amb un enfocament a l’estalvi energètic, Control Ceramics Energy permet implementar mesures correctives per verificar efectivament l’èxit d’estalvis energètics.

Sol·licita
una demo

Et mostrem com funciona amb
una demo real d'una fàbrica