Solucions de visió artificial

Solució avançada en detecció i mesura, tant en línies de producció contínua com en sistemes de producció per lots.

Innovació en visió artificial

La nostra visió artificial es distingeix per la utilització de controladores avançades de visió, complementades amb els equips necessaris per a cada aplicació, com ara càmeres i sistemes d’il·luminació especialitzats.
A més, integrem tots els nostres desenvolupaments amb un PLC, assegurant una perfecta sincronització amb la resta del procés productiu. Per facilitar la interacció de l’operari amb el sistema, utilitzem pantalles HMI que dissenyem de manera molt pràctica perquè les aplicacions siguin fàcils d’utilitzar i comprendre.

Beneficis de la nostra tecnologia

La implementació de pantalles HMI permet:

Sistemes de receptes

Canviar i recarregar paràmetres del PLC i de la controladora de visió de
manera senzilla, optimitzant els canvis de producte.

Visualització en temps real:

Proporcionar informació útil i actualitzada als operaris sobre els mesuraments i l’estat del procés.

Aplicacions en sectors clau

Implementació de solucions específiques per a sectors tan exigents com l’automotriu i el ceràmic. A les nostres aplicacions, controlem minuciosament cada pas del procés productiu mitjançant una càmera de visió que verifica diversos aspectes crítics, com ara:

La correcta posició d’una vàlvula

La instal·lació i ajustament de cargols
La ubicació necessita etiquetes
La seqüència adequada de muntatge
La verificació de tasques realitzades pels operaris
La posició i quantitat correcta de reblons i reforços

Control de qualitat en continu

En línies de producció contínua, els nostres sistemes de visió artificial permeten realitzar últiples controls de qualitat, interactuant amb el procés productiu per classificar les peces segons la qualitat (primera, qualitat, rebuig, etc.). Amb cada peça que travessa el sistema de visió, es duen a terme diversos controls per obtenir una resposta immediata.

El sistema basat en PLC utilitza encoders per obtenir la posició de cada peça i ser capaç de derivar-la pel camí corresponent per a la seva classificació posterior.

La posició de cada peça amb encoders i la interacció amb altres màquines del procés productiu garanteix una operació eficient i d’alta qualitat.

Per què instal·lar un sistema de visió artificial?

És un pas endavant en les operacions d’una planta productiva, així com la millora significativa de la seva eficiència i qualitat. La facilitat d’ús per part dels operaris i l’efectivitat del sistema provoca un impacte molt destacat al producte.

La nostra vocació és innovar i proporcionar solucions tecnològiques que impulsin l’eficiència i la qualitat en el procés productiu de la indústria ceràmica, i en aquest cas també d’altres sectors com l’automotriu.

Sol·licita
una demo

Et mostrem com funciona amb
una demo real d'una fàbrica