Sistema de visió artificial a Living Ceramics

La instal·lació d’un sistema de visió artificial a la planta de rectificat de Living Ceramics ha significat un pas endavant en les operacions, així com la millora significativa de la seva eficiència i qualitat.

L´objectiu principal d´aquest projecte era implementar una solució de visió artificial per a la detecció d´alineat de peces de ceràmica amb relleu, per tal de discriminar i classificar entre peces bones i defectuoses abans de ser encaixades, prèvia senzilla parametrització de la màquina per part de l’operari depenent de cada model i relleu.

El sistema de visió artificial, compost per dues càmeres d’alta resolució i una controladora de 3 nuclis de la marca KEYENCE, es va muntar sobre una estructura metàl·lica dissenyada a mida per a la línia de rectificat. Això va permetre una regulació òptima de càmeres i il·luminació segons les necessitats de detecció.

El sistema permet una detecció automàtica de la peça per al processament d’imatges en temps real, gràcies a un encoder i sensor d’alta precisió instal·lats a la línia.

La detecció automàtica de peces, gràcies a un encoder i sensor d’alta precisió, va fer possible el processament d’imatges en temps real. A més, es va implementar un quadre de control amb una HMI avançada de Control Ceramics que va facilitar la parametrització per part de l’operari dels valors necessaris perquè el sistema classifiqui automàticament les peces segons els defectes detectats, i la notificació de problemes mitjançant senyals lluminosos.

Van ser diversos els treballs realitzats, però sobretot la simbiosi dels dos equips (Ingesom – Living Ceramics) va fer que es complissin amb èxit cada etapa del projecte:

Estudi d’enginyeria i documentació tècnica : realitzem un estudi d’enginyeria per comprendre els requisits específics del client i documentar totes les especificacions tècniques necessàries per a la implementació del sistema.

Prova pilot a planta de producció amb càmeres, per validar la idoneïtat de la solució.

Programació i configuració del sistema de visió : es van desenvolupar algorismes avançats per garantir una detecció precisa i ràpida de peces defectuoses.

Programació del PLC i la HMI: configurem el PLC per interactuar de manera eficient amb el sistema de visió, i perquè mitjançant una balisa lluminosa pogués notificar a l’operari en cas de detecció de peces defectuoses. A més, programem una HMI de 10” per facilitar la interacció de l’operari amb el sistema de visió.

Muntatge del nou quadre de control : instal·lem un nou quadre de control per albergar la controladora i el PLC, assegurant-nos que tots els components estiguessin integrats de manera segura i eficient.

Proves a fàbrica i posada en marxa: realitzem rigoroses proves a fàbrica per garantir el correcte funcionament del sistema abans de la seva implementació. Un cop completades les proves satisfactòriament, procedim amb la posada en marxa a la planta de rectificat.

Formació dels operaris : proporcionem una formació completa per assegurar que estiguessin completament capacitats per gestionar el sistema de manera efectiva.

Agraïm la col·laboració estreta entre el nostre equip i el del de Living Ceramics.

El sistema de visió artificial ha millorat significativament l’eficiència en els seus processos de producció, permetent oferir productes de la més alta qualitat als seus clients.

  • Newsletter

Subscriu-te a la nostra Newsletter mensual a Linkedin