Redefiniendo la gestión energética en la producción cerámica con Control Ceramics
Control Ceramics Energy redefineix la gestió i monitorització energètica a la indústria ceràmica. Aquest sistema avançat proporciona una anàlisi exhaustiva del consum energètic a nivell de màquina, integrant la darrera...
L’evolució tecnològica en l’àmbit de l’automatització industrial ha propiciat el desenvolupament de solucions cada cop més eficients i versàtils. En aquest context, el muntatge de la nova placa per a...
El sistema industrial Control Ceramics implementat permet automatitzar la captació i registre de les dades de producció, obtenint-les de manera automàtica. Mitjançant laplicació web es pot veure lestat de la...
La implementació del sistema industrial els permet controlar la producció “en temps real” a planta des de l’aplicació web de Control Ceramics, on poden veure l’estat de la fàbrica, obtenir...
Al sistema implementat a la fàbrica, s’ha automatitzat la captació i registre de les dades de producció, així com les mesures de control en bàscules, compactació, dades del forns i...
El programari industrial està perfectament integrat de manera bidireccional amb l’ERP de fàbrica i el mòdul de producció. D’aquesta manera, ens permet gestionar les dades de producció necessàries a la...
El projecte consisteix en el desenvolupament d’una pàgina web que facilita l’anàlisi de la producció segons qualitats i defectes. Control Ceramics desenvolupa un sistema web que visualitza les dades registrades...
El sistema implementat permet a lusuari poder gestionar, visualitzar i controlar les dues plantes de producció en una sola aplicació web. Des d’aquesta aplicació web, mitjançant el mòdul de gestió...
Ver más