Sistema MES específic
per a la ceràmica

Programari de control
de la producció

Control Ceramics és un sistema MES específic per al sector ceràmic, que proporciona
tota la informació necessària per conèixer l’estat de la producció, amb informes
clars i amb els indicadors més rellevants per a la indústria.

Programari per a la
indústria 4.0

El sistema es compon d’una sèrie de sensors específics de comptatge de peces i uns terminals tàctils distribuïts en zones estratègiques de la línia de producció, a més d’una aplicació informàtica industrial (SCADA) instal·lada a les instal·lacions del client.

Augmentem la
eficiència productiva

Més avantatges del sistema

Què aconseguiràs amb Control Ceramics?:

Sistema obert i ampliable

Integració avançada per automatitzar més la producció

Tecnologia PLC i HMI industrial: fàcil maneig i robust

Disseny Web molt cuidat amb informes, gràfics i dashboards definits per tècnics especialistes del sector ceràmic

Sistema viu, en constant evolució i amb retroalimentació de tots els usuaris

Supressió del paper amb la conseqüència directa d’agilitzar la transmissió de la informació

Els operaris disposen de tota la informació que necessiten per fer la seva feina des de les pantalles HMI col·locades a la mateixa línia de producció

L’automatització de dades redueix la necessitat de reporting dels operaris i evita errors.

Proporciona la traçabilitat de tota la producció en un únic punt, de manera que es pot analitzar ràpidament què ha passat amb qualsevol comanda.

Sol·licita
una demo

Et mostrem com funciona amb
una demo real d'una fàbrica