INGESOM implanta el Programari de Gestió Energètica per a una processadora de minerals

INGESOM implanta el Programari de Gestió Energètica per a una processadora de minerals ubicada a Castelló de la Plana. És una plataforma desenvolupada íntegrament per INGESOM més un desenvolupament a mida per adaptar-se completament a les necessitats del client. L’objectiu és reduir els costos derivats del consum de llum i gas a la planta, per mitjà de la detecció de sobrecostos energètics i l’avís de les anomalies en el mateix moment que es produeixen.
El Programari de Gestió Energètica monitoritza els consums energètics mitjançant la instal·lació de mesuradors col·locats en punts estratègics de la fàbrica com són la connexió de servei general, els punts de distribució i cadascuna de les principals màquines.
La processadora de minerals tenia un problema afegit, patia moltes caigudes de tensió que afectava les màquines, fins i tot arribant a apagar molins, que interrompien el procés habitual de la fàbrica i calia tornar a arrencar, amb el retard de temps i costos que implica . Amb el Programari de Gestió Energètica d’INGESOM, aquesta situació s’ha resolt mitjançant la monitorització en temps real i l’enviament d’alarmes per reduir el temps de reacció davant de caigudes de tensió.
A més, INGESOM instal·la mesuradors de capçalera amb menor marge d’error que permet al client veure la qualitat del subministrament, detectar pics i obtenir un registre fiable de caigudes i microcaigudes de tensió ocorregudes, per així, tenir més força de negociació davant els proveïdors energia.
INGESOM també desenvolupa l’aplicació Web de gestió, amb eines de programari de desenvolupament ràpid i gràfics intel·ligents, perquè el client pugui veure de forma ràpida i intuïtiva l’estat de la planta d’una sola ullada i en temps real. Així mateix, és possible consultar múltiples informes gràfics, tant estàndards com personalitzats pel client, amb la finalitat de monitoritzar el consum de tota la planta i de creuar dades energètiques amb qualsevol dels seus equips i així detectar possibles incidències com l’atur d’una màquina que hauria d’estar en marxa.
Per optimitzar el control sobre la fàbrica, l’aplicació web de gestió ofereix la possibilitat d’accedir-hi des de qualsevol dispositiu, punt de fàbrica i fins i tot des de fora de fàbrica a través d’una connexió VPN. Totes les funcionalitats de l’aplicació contribueixen a que el client tingui més coneixement en temps real de la seva instal·lació, redueixi els temps de reacció davant de qualsevol anomalia i optimitzi la planificació de la producció.

  • Newsletter

Subscriu-te a la nostra Newsletter mensual a Linkedin