INGESOM desenvolupa un kit per monitoritzar els nivells de Sílice Cristalina respirable a l’ambient

INGESOM desenvolupa un kit per monitoritzar i controlar els nivells de Sílice Cristalina respirable a l’ambient, dissenyat específicament per a qualsevol empresa del sector industrial on es trituri, talli, perfori, cintura o queixal materials, productes o matèries primeres que continguin sílice lliure en el seu procés productiu.
El 2017 es va publicar al Diari Oficial de la Unió Europea, la Directiva (UE) 2017/2398 del Parlament Europeu i del Consell de 12 de desembre de 2017 per la qual es modifica la Directiva 2004/37/CE, relativa a la protecció dels treballadors contra els riscos relacionats amb l’exposició a agents carcinògens o mutàgens durant la feina. Aquesta modificació indica la inclusió dels treballs que comportin una exposició a la pols respirable de sílice cristal·lina generada en un procés de treball i estableix un valor límit per a la pols respirable de sílice cristal·lina (fracció respirable) que ha d’estar subjecte a revisió, en particular a la llum del nombre de treballadors exposats.
Aquest kit per al mesurament de partícules desenvolupat per INGESOM és una solució que compleix amb la nova normativa establerta a la UE, i també amb el Reial Decret 665/1997 que va entrar en vigor a Espanya el 17 de gener de 2020 passat. Mitjançant la instal·lació de diversos sensors de mesura de pols en continu, instal·lats en alguns punts de la fàbrica seleccionats pel client, el sistema reacciona davant situacions anòmales generant alarmes i avisant l’usuari per correu electrònic. Aquestes dades queden registrades a una base de dades i el client pot veure a la pàgina web la representació gràfica de la informació juntament amb alguns informes, que contribueix a l’augment del control sobre el nivell de partícules de pols i facilita la presa de decisions per part dels directius.
Actualment, INGESOM té instal·lats més de 50 kits de monitorització de Sílice Cristalina respirable a l’ambient, en algunes de les firmes més conegudes del sector ceràmic de Castelló. La vida útil dels sensors de baix cost arriba als 10 anys, garantint-ne l’estabilitat per a un ús continu, el temps de resposta ràpid permet una monitorització en temps real i una fiabilitat millorada permet l’ús en ambients hostils. Tots aquests beneficis juntament amb un preu competitiu converteixen aquest producte en idoni per a qualsevol empresa industrial que pretengui millorar el control sobre la pols de sílice en suspensió per garantir unes condicions laborals òptimes als seus treballadors.

  • Newsletter

Subscriu-te a la nostra Newsletter mensual a Linkedin