INGESOM automatitza l’alimentació d’una nova ensacadora

INGESOM automatitza l’ompliment de la tremuja d’alimentació i realitza el muntatge d’un nou quadre de control per a l’encaix que acaba d’adquirir el nostre client. Com en projectes anteriors, INGESOM també coordina les accions a realitzar per cada empresa implicada a la feina, des del fabricant de l’assacadora a l’instal·lador elèctric.
Amb l’antiga ensacadora els operaris realitzaven l’ompliment de cubes mitjançant un selector manual, que activava la sortida de matèries primeres de les sitges a la tremuja ia l’ensacadora. En l’actualitat, la nova ensacadora amb un quadre de control i una pantalla tàctil programada per INGESOM, els operaris tenen un control més gran sobre el procés ja que poden iniciar accions des de la pròpia pantalla, de forma fàcil i intuïtiva.
La tremuja sempre conté una quantitat controlada de primeres matèries gràcies a diversos sensors de màxim i mínim i hi ha una sèrie d’alarmes que avisen si per exemple no ha caigut la quantitat de material esperat. L’aspiració necessària a l’interior de les sitges és automàtica, estalviant energia ia més, els esquemes elèctrics actualitzats permeten identificar la procedència d’avaria en cas de produir-se. L’automatització de l’ensacadora facilita i simplifica les tasques a realitzar, reduint errors i temps emprat que es tradueix en un augment de la productivitat a la planta.

  • Newsletter

Subscriu-te a la nostra Newsletter mensual a Linkedin