INGESOM fàbrica un nou quadre per controlar l’ompliment de cubes

INGESOM fabrica un nou quadre per controlar l’ompliment de cubes a la planta d’una distribuïdora important de matèries primeres. L’antic quadre estava obsolet, ara les mànegues estan sanejades, la documentació elèctrica està actualitzada i compleix la normativa vigent. Amb el quadre nou el client pot identificar les connexions en cas d’avaries, simplificant-ne el manteniment i reduint-ne el temps de treball.
A més, a cada sitja hi ha una botonera que permet realitzar accions com l’ompliment de cubes sense haver de desplaçar-se fins al quadre elèctric i veient en tot moment l’acció de càrrega, facilitant el procés per als operaris i augmentant el control sobre el procés.
En aquest nou quadre de control també s’ha unificat un segon quadre existent a la planta, així el client estalvia espai amb un sol quadre i té un únic punt d’accés el que permet un control més gran a més de minimitzar els possibles errors gràcies a la senzillesa del nou sistema.

  • Newsletter

Subscriu-te a la nostra Newsletter mensual a Linkedin