INGESOM automatitza la recol·lecció de dades dels assaigs de densitat i humitat

INGESOM automatitza la recol·lecció de dades obtingudes als assaigs de densitat i humitat, que es realitzen de forma puntual i contínua a la zona de premses d’aquest client, un fabricant de ceràmica i gres porcelànic de màxima qualitat amb dissenys innovadors.
L’electrònica obsoleta de la màquina que fa les proves de compactació a la zona de premses s’ha substituït per un PLC i una HMI. Ara els resultats dels mesuraments queden registrats automàticament a la base de dades general de la planta, en comptes d’emplenar un informe en paper a cada zona, amb la consegüent reducció tant de temps emprat com de possibles errors humans.
Per automatitzar els assaigs d’humitat, s’ha implementat una pantalla tàctil que simplifica i agilitza el treball dels operaris, ja que poden introduir les dades directament des de la pantalla. La generació dels informes deixa de ser una plantilla en paper per convertir-se en un informe digital on els treballadors seleccionen una sèrie de camps que permet unificar els informes de les diferents zones de la planta.
Amb aquestes millores el client aconsegueix afegir una nova funcionalitat a les màquines que ja té en planta, integrant tots els resultats i informes dels assaigs a la base de dades general. Enregistrar i emmagatzemar tota la informació en una sola base de dades possibilita la generació d’informes amb dades creuades que facilitin la presa de decisions per part de la propietat.

  • Newsletter

Subscriu-te a la nostra Newsletter mensual a Linkedin