Sistema de digitalització industrial i alarmes

Hem implementat un nou sistema de digitalització industrial i gestió centralitzada d’alarmes per al centre de recerca IRTA (Institut de Recerca i Tecnologia Agroalimentàries) La Ràpita. En aquest centre de recerca ja tenien un alt grau d’automatització i diversos sistemes de gestió d’alarmes.

Amb aquest projecte desenvolupem una nova aplicació hashtag scada que va substituir els sistemes de supervisió de la instal·lació anteriors, així com la implementació d’un nou PLC mestre que comunica amb els diferents equips supervisats per a la gestió centralitzada d’alarmes, i per recollir els valors dels nous sensors instal·lats.

L’aplicació SCADA fa la monitorització en temps real de les variables de control (oxigen, temperatura i cabal) de tots els mòduls autònoms de recirculació (RAS) de tot el centre. També es fa la supervisió de sales de bombes, dipòsits i altres sistemes crítics per al funcionament del centre. A més, se supervisa la temperatura de congeladors, frigorífics i neveres on es guarden mostres, per fer un control de temperatures continu i per avisar en cas de qualsevol anomalia.

El sistema també fa la monitorització energètica de tots els equips del centre, controlant de manera molt precisa els costos energètics dels experiments.

Tota la informació supervisada per l’aplicació SCADA s’emmagatzema en una base de dades i es pot consultar mitjançant l’aplicació Web. A més, Des d’aquesta aplicació es poden consultar les variables monitoritzades per l’SCADA per a tots els sistemes RAS del centre. Per exemple, per als mòduls de recirculació IRTAmar es pot visualitzar de manera gràfica l’evolució del cabal, la temperatura, l’oxigen, el pH, TDG, etc.

Per acabar, la pàgina web també compta amb un apartat per a la gestió del manteniment del centre (GMAO), que compta amb un calendari de tasques, gestió de sol·licituds i gestió de manteniment preventiu i correctiu.

  • Newsletter

Subscriu-te a la nostra Newsletter mensual a Linkedin