Què aporta un sistema MES a la indústria ceràmica?

En els darrers anys, el sector ceràmic està experimentant importants avenços tecnològics que permeten la fabricació de productes amb més qualitat ia menor cost. Per exemple, s’estan utilitzant tecnologies com la impressió digital per a la decoració de productes ceràmics, cosa que permet una major precisió i personalització.

Paral·lelament a la idiosincràsia del sector, com ara la competència de materials alternatius, la demanda fluctuant del mercat i la necessitat d’adaptar-se a les noves tendències i estils de disseny, sorgeixen altres reptes importants.

Un d’aquests reptes és la sostenibilitat ambiental. La fabricació de productes ceràmics requereix grans quantitats d’energia i aigua, cosa que pot tenir un impacte significatiu en el medi ambient. A més, l’eliminació de residus i la gestió d’emissions també ho poden ser. Per això, moltes empreses del sector estan implementant pràctiques sostenibles i reduint la seva empremta ambiental mitjançant l’ús de tecnologies més eficients i l’optimització dels processos de producció.

Un altre repte important és l’augment dels costos de matèries primeres. La majoria dels materials utilitzats en la fabricació de productes ceràmics són d’origen natural i poden estar subjectes a fluctuacions de preus als mercats internacionals. La incertesa en els preus de les primeres matèries pot afectar significativament la rendibilitat de les empreses ceràmiques, per la qual cosa és important que aquestes empreses estiguin preparades per fer front a aquestes fluctuacions i mantenir la seva competitivitat.

Per acabar, el sector ceràmic també s’enfronta a la competència de productes importats d’altres països, que poden ser fabricats a menor cost i amb una qualitat similar o fins i tot superior. Això pot dificultar la rendibilitat de les empreses nacionals i la capacitat de competir al mercat global.

Un sistema MES (Manufacturing Execution System) per a la indústria ceràmica és una solució integral per millorar l’eficiència i la qualitat a la producció de ceràmica. El sistema MES proporciona una visibilitat completa del procés de producció i la capacitat de rastrejar cada etapa del mateix, cosa que permet una millor gestió de la producció la qual cosa ajuda a millorar la qualitat del producte.

Funcionalitats:

  1. Automatització de la captura de dades de la planta

Aquesta funcionalitat permet a les empreses eliminar la necessitat de fer captures manuals de dades i automatitzar tot el procés de recopilació dinformació. D’aquesta manera, es poden obtenir dades precises i en temps real sobre la producció, l’eficiència, els temps d’inactivitat, el rendiment i altres KPI. Això ajudarà les empreses a prendre les decisions adequades.

2. Detecció d’aturades i incidències a temps real

Permet a les empreses identificar problemes en la producció de manera primerenca i prendre mesures per solucionar-los de manera ràpida i eficient. En conseqüència, reduirà els temps d’inactivitat i millorarà l’eficiència a la planta.

3. Càlcul automàtic de l’OEE i KPIs

Els sistemes MES poden calcular automàticament l’OEE i altres KPI importants per a l’empresa, cosa que proporciona una visió clara del rendiment de la producció en temps real. Això ajudarà les empreses a identificar àrees de millora ia prendre decisions basades en dades per millorar l’eficiència i la productivitat.

4. Automatització de les ordres de fabricació

Permet a les empreses planificar i programar la producció en temps real, cosa que redueix els temps d’inactivitat, a més, ofereix una flexibilitat més gran en la producció i la capacitat de respondre ràpidament als canvis en la demanda del mercat.

5. Digitalització de la documentació en planta

Elimina la necessitat de fer servir documents en paper i permet un accés més ràpid a la informació important. A més, d’aquesta manera es millora la traçabilitat i la transparència en la producció, cosa que ajuda les empreses a complir requisits d’un sistema de gestió de qualitat.

En conclusió, un sistema MES aporta nombrosos beneficis a la indústria ceràmica, permetent una gestió més eficient i efectiva dels processos de producció, control de qualitat i millora de la rendibilitat.

  • Newsletter

Subscriu-te a la nostra Newsletter mensual a Linkedin