Els costos energètics a la producció ceràmica

A la indústria ceràmica, el control dels costos energètics és un factor clau per a la viabilitat de qualsevol fàbrica. Davant la situació actual del mercat de l’energia, és essencial comptar amb una eina que permeti monitoritzar els consums energètics de totes les màquines i els processos, per així poder conèixer el cost energètic de produir cada ordre de fabricació.

En aquest sentit, hem desenvolupat un nou SCADA energètic que permet monitoritzar el consum energètic d’electricitat i gas de totes les màquines que intervenen en el procés productiu.

Gràcies a aquesta eina, podeu conèixer amb exactitud el cost energètic de produir cada ordre de fabricació. A més, el mòdul de gestió energètica permet monitoritzar els consums de tota la fàbrica en temps real, cosa que facilita l’anàlisi de les dades i la presa de decisions.

L’SCADA energètic permet als clients de Control Ceramics conèixer l’ús que es fa de l’energia a la fàbrica ceràmica. Per mitjà de la informació detallada que ofereix aquest mòdul, el client podrà conèixer en quins processos s’utilitza més energia, i en conseqüència, on es poden fer ajustaments per reduir el consum energètic i els costos associats.

Un altre aspecte destacable és la facilitat d’ús. L’eina és molt intuïtiva i permet visualitzar les dades de forma clara i senzilla. A més, el sistema genera informes automàtics que permeten analitzar les dades i detectar possibles millores en l’eficiència energètica de la fàbrica, i inclou un sistema d’alarmes capaç d’avisar situacions anòmales als usuaris.

En definitiva, l’SCADA energètic és una eina imprescindible per a qualsevol fàbrica ceràmica que vulgui controlar-ne els costos energètics i millorar-ne l’eficiència en la producció. Amb la seva implementació els clients de Control Ceramics poden monitoritzar els consums energètics en temps real, conèixer el cost energètic de produir cada ordre de fabricació i reduir-ne els costos energètics.

  • Newsletter

Subscriu-te a la nostra Newsletter mensual a Linkedin