Projectes de visió artificial que revolucionaran la indústria

La visió artificial és una branca de la IA que se centra a ensenyar els ordinadors a veure i entendre el món com ho fan els humans. Això s’aconsegueix a través de la programació d’algoritmes i tècniques que permeten analitzar i processar imatges i vídeos per identificar objectes, persones, cares, emocions, patrons, etc.

La visió artificial s’aplica a diverses àrees, com a la indústria automotriu per desenvolupar sistemes d’assistència al conductor, a la seguretat per a la identificació de persones i objectes en temps real, a la medicina per a la detecció primerenca de malalties, a la robòtica per a el control de robots i la indústria de l’entreteniment per a la creació d’efectes especials en pel·lícules i videojocs.

En l’actualitat, la visió artificial s’ha convertit en una tecnologia essencial a la indústria 4.0, ja que permet obtenir informació precisa i en temps real que ajuda a optimitzar els processos de producció, el control de qualitat i la detecció de fallades en la fabricació .

Entre les principals aplicacions per a la indústria destaquem les següents:

Control de qualitat : permet identificar errors, defectes i problemes de qualitat en les peces o productes en temps real, la qual cosa ajuda a garantir-ne la qualitat i reduir els costos associats amb el retreball i la devolució de productes.

Inspecció de peces : s’utilitza per inspeccionar peces en la línia de producció, identificant defectes, desviacions i toleràncies en dimensions i formes, cosa que ajuda a mantenir la qualitat del producte i millorar l’eficiència del procés de fabricació.

Monitorització de processos : permet el monitoratge en temps real dels processos de producció, detectant possibles fallades, ineficiències i desviacions en els processos, la qual cosa ajuda a prendre decisions per millorar l’eficiència i productivitat.

Robotització : s’utilitza per dotar els robots de capacitats de percepció, permetent que siguin capaços de detectar i reconèixer objectes i peces, cosa que facilita la seva integració en processos de producció automatitzats.

En concret, la tecnologia de visió artificial amb productes de la marca KEYENCE CORPORATION permet dur a terme controls visuals en processos de producció de manera automàtica, en comunicació en temps real amb autòmats que permeten la interacció amb diferents màquines, així com avisos i registre d’informació en una base de dades per a la posterior anàlisi en sistemes MES.

El sistema compta amb una o diverses càmeres configurades amb diferents programes que s’activen segons les necessitats dels processos productius. En producció contínua, el sistema selecciona automàticament el programa necessari i comença a fer controls visuals de forma automàtica. Si es detecta un error, s’informa l’autòmat, que és capaç d’intervenir directament als sistemes industrials.

La capacitat de processament és instantània, permetent realitzar processos de visió, gestió de dades i interacció amb la planta en mil·lisegons.

Actualment estem immersos en un projecte per al sector de l’automoció on els operaris interactuen amb una interfície per ordenar al sistema fer una verificació visual. Posteriorment, en una pantalla, podeu comprovar si s’ha realitzat la feina correctament. Si no és així, el sistema registra l’esdeveniment en una base de dades i reté l’autorització per procedir al procés següent. A més, a través de la interfície, els operaris poden accedir a informació rellevant de producció, com ara el nombre d’unitats que s’han de fabricar, les que ja han estat acoblades correctament i altres detalls importants per a la fabricació correcta.

  • Newsletter

Subscriu-te a la nostra Newsletter mensual a Linkedin