INGESOM modernitza la programació d’una HMI a una màquina de descàrrega del forn

INGESOM instal·la una nova HMI de la marca WEINTEK i actualitza la programació per optimitzar la gestió de receptes de la màquina de descàrrega del forn 1 a les instal·lacions de KEROS CERÀMICA, empresa ubicada a Nules (Castelló) amb més de 40 anys d’experiència al sector de la fabricació i comercialització de paviments i revestiments ceràmics.
La substitució de la botonera obsoleta amb display per una moderna HMI tàctil permet enregistrar un ampli nombre de receptes, i facilita notablement la gestió dels paràmetres de la màquina segons les característiques de cada format. Amb aquesta millora els operaris són més eficients, tant per la disminució del temps emprat per complir les seves tasques com per la reducció de possibles errors humans gràcies a un grau d’automatització més gran dels processos.
A més, mitjançant el sinòptic general els usuaris de KEROS CERÀMICA poden veure de forma senzilla i intuïtiva l’estat general de la màquina i cadascuna de les entrades i sortides digitals. Aquest augment de control sobre el procés productiu permet una detecció precoç de possibles avaries que ajuden a minimitzar els temps de reacció per resoldre l’anomalia.
L’equip tècnic d’INGESOM també instal·la nous variadors i realitza una millora al sistema de gestió de velocitats que agilitza el canvi de box amb un lleuger augment de velocitat, una modificació que garanteix que alguns formats puguin abastir correctament el forn i amb l’absència de buits el client obté un increment en la producció de peces.

  • Newsletter

Subscriu-te a la nostra Newsletter mensual a Linkedin