Els costos energètics a la producció ceràmica

Els costos energètics a la producció ceràmica

A la indústria ceràmica, el control dels costos energètics és un factor clau per a la viabilitat de qualsevol fàbrica. Davant la situació actual del mercat de l'energia, és essencial comptar amb una eina que permeti monitoritzar els consums energètics de totes les...

read more