Sistema de control de producció: aturades i motius d’atur

INGESOM programa un programari de control d’aturades i registre de motius d’atur en temps real per a les zones d’esmaltadores, premses i la zona de selecció de FILLS DE FRANCISCO GAYAFORES SL, fabricant de ceràmica i gres porcellànic de màxima qualitat amb dissenys innovadors ubicat a Onda, Castelló.
La implementació d’un PLC mestre monitoritza les diferents màquines de les zones esmentades, registra cadascuna de les aturades produïdes i les assigna als operaris actius en aquell moment. A més, la programació de les HMI permet visualitzar les aturades, indicar-ne el motiu per part dels operaris i obtenir un informe sobre les últimes aturades registrades des de la pròpia pantalla tàctil.
Amb aquest control d’aturades, els responsables de GAYAFORES obtenen informació detallada de les aturades registrades, els motius i els operaris implicats. En definitiva, tenen un control més gran sobre el procés productiu i poden prendre mesures correctives que millorin la producció de la planta.

  • Newsletter

Subscriu-te a la nostra Newsletter mensual a Linkedin