Indústria 4.0 a Llansola. Part 2

Es realitza una ampliació de l’aplicació Web de gestió desenvolupada prèviament per INGESOM, perquè monitoritzi els consums energètics en temps real a nivell de màquina i així tenir un control més gran sobre els costos de producció.
A la planta de Germans Llansola SL s’instal·len analitzadors de xarxa a les diferents màquines existents com forns, premses o sistema de cintes, per obtenir dades de consum elèctric en temps real.
Gràcies al sistema de control de producció d’INGESOM, s’identifiquen les dades de consum a nivell de màquina que intervé en la producció d’una ordre de producció per imputar el cost energètic (de moment elèctric) a la mateixa ordre de producció.
L’aplicació Web de gestió permet la visualització del resultat de fabricació de l’ordre de producció, amb els costos associats al costat d’altres indicadors. També permet obtenir gràfiques i informes de producció de forma molt senzilla, cosa que brinda un suport essencial per optimitzar la planificació de la producció.

  • Newsletter

Subscriu-te a la nostra Newsletter mensual a Linkedin