Avantatges d’un sistema de control per a centres de recerca (1)

Control automatitzat de la instal·lació en temps real, tant de manera local com remotament

Les necessitats de seguretat i protecció de la informació en centres de recerca solen ser objecte de màxima cura, juntament amb les necessitats de flexibilitat i immediatesa d’accés a aquesta informació en qualsevol moment i des de qualsevol lloc.

Amb un sistema de supervisió i control centralitzat obtenim importants avantatges per als investigadors: control automatitzat de la instal·lació en temps real, tant de manera local com remotament, videoenregistrament en resolució 4K amb l’objectiu de completar la informació recollida pel sistema, i control automatitzat , en aquest cas, dalimentació dels peixos per automatitzar la dosificació daliment de manera individual.

Pel que fa al primer avantatge , des del PLC del mòdul instal·lat es controlen els nivells d’oxigen dissolt, el cabal de recirculació i la temperatura perquè aquests es mantinguin dins dels rangs indicats per l’usuari. Des d’una aplicació SCADA se supervisen tots els equips, i es registren en una base de dades les variables fisicoquímiques de control de la sala (intensitat lumínica, temperatura ambient) i variables de qualitat de l’aigua (temperatura, oxigen i terbolesa). Així mateix, des d’una pàgina web es poden consultar tots els resultats registrats a la base de dades, de manera molt visual i senzilla. I tot això accessible tant a local com remotament. Quan s’accedeix des de fora del centre, es fa de manera segura mitjançant una xarxa VPN que permet encriptar les comunicacions que es realitzen entre els dispositius mòbils donats d’alta i el propi sistema.

Agraïm la confiança dipositada al centre de recerca IATS del CSIC

  • Newsletter

Subscriu-te a la nostra Newsletter mensual a Linkedin