Un control de producció és un sistema informàtic que supervisa l‟estat dels diferents processos productius per extreure informació de l‟estat de planta en temps real. L'objectiu principal és ajudar a optimitzar processos i recursos, contribuint a la millora contínua...

read more