INGESOM programa noves pantalles HMI i PLC de la zona de premses

INGESOM modifica la programació d’un PLC i noves pantalles HMI de la zona de premses en una empresa ceràmica. Amb l’augment del nombre d’etiquetes disponibles que identifiquen un tipus diferent de terra emmagatzemada, ja no cal eliminar una etiqueta existent i millorem la identificació de les primeres matèries de manera que s’eviten errors humans i optimitzem el temps de treball.
A més, s’han modificat gràficament els sinòptics generals permetent veure d’una sola ullada el tipus de terra emmagatzemada a cada sitja de la planta, facilitant el treball als operaris.

  • Newsletter

Subscriu-te a la nostra Newsletter mensual a Linkedin