INGESOM dissenya i desenvolupa un SCADA per al control d’ompliment de cubes

INGESOM dissenya i desenvolupa una aplicació SCADA per al control d’ompliment de cubes seguint les especificacions del client. Amb aquesta solució els errors humans a la planta s’han reduït gairebé íntegrament, ja que els operaris abans de carregar una cisterna d’un determinat material necessiten permís de l’aplicació.
El sinòptic general permet als usuaris visualitzar ràpidament l’estat de les sitges, mostrant els nivells de càrrega, les alarmes, les bótes que hi ha dins de fàbrica i les ordres de càrrega pendents agilitzant el treball dels empleats.
L’aplicació SCADA està instal·lada a les oficines de càrrega on els operaris controlen en temps real els camions cuba existents a fàbrica. A més, de manera molt intuïtiva el client pot veure la traçabilitat de les diferents càrregues augmentant significativament el control sobre aquestes.

  • Newsletter

Subscriu-te a la nostra Newsletter mensual a Linkedin