INGESOM configura una aplicació SCADA per al control de túnels d’assecatge en una empresa de fusta internacional

INGESOM realitza modificacions al programa d’un SCADA per a una empresa de fusta internacional amb problemes als túnels d’assecat, i per solucionar-los es van revisar totes les comunicacions amb els diferents PLCs existents per verificar-ne el bon funcionament.
L’aplicació del SCADA disposa de diverses pantalles que permeten la configuració, monitorització i introducció de les diferents corbes de càrrega per a cadascun dels assecadors. A més, és possible definir les corbes de càrrega establint la temperatura per a cadascuna de les zones dels assecadors.

  • Newsletter

Subscriu-te a la nostra Newsletter mensual a Linkedin