INGESOM implanta el sistema de control de producció de peces i aturades

INGESOM implanta el sistema de control de producció de peces i senyals d’aturades a les zones de premsat i esmaltat d’una important empresa ceràmica de la província de Castelló. Amb aquest projecte el client desitja conèixer i controlar les hores de marxa i atur de les màquines que treballen a les àrees de premsat i esmaltat, així com també els motius que ocasionen cadascuna de les aturades, per posar en marxa accions que les minimitzin i que augmentin la productivitat de la planta.
Fins ara, els operaris anotaven el nombre total de peces i aturades de les màquines mitjançant parts escrits manualment. Amb aquesta ampliació de control de producció, dins del Sistema de Gestió Energètica que ja els vam implantar fa uns quants anys, el client pot visualitzar, registrar i fer consultes dels temps de marxa i atur de cadascuna de les màquines. Així, la informació està centralitzada en una única base de dades, evitant possibles errors humans en l’elaboració dels comunicats de producció.
El Sistema de control de producció d’INGESOM a més de temps de marxa i atur, també registra dades com són el nombre de peces produïdes a les diferents màquines de la línia, el nombre de minves o els buits de la línia. La recopilació d’aquestes dades permet al client calcular d’una manera senzilla l’OEE, indicador que quantifica la productivitat i l’eficiència dels processos productius. La implementació correcta de l’OEE millora el rendiment de la producció, ja que redueix els temps de parada, millora l’índex de qualitat del producte i augmenta l’eficiència dels empleats.

  • Newsletter

Subscriu-te a la nostra Newsletter mensual a Linkedin